OSOBNA ISKAZNICA

OIB 35029338142
Registarski broj: 21013021
Matični broj: 4916808
PIC 905769511/ OID E10016887
IBAN HR9125030071110001679 kod Nove Hrvatske Banke

IVA GJURIC
predsjednica
Leo Smrekar
Zamjenik predsjednice
Dražana Halar
Tajnica