baloni

Anketa

Anketu provodimo kao podlogu za provođenje aktivnosti u 2019 godini. Molimo da je ispunite. 

Anketa je anonimna i prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe. Hvala!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9YDfK7y4YtXzXV3L2x–gZA2KR3_Sc-1tod57WXk-5DfqcQ/viewform?usp=sf_link