2019-04-11 11.49.42

Sastanak Hrvatske mreže za suradnju na Euro-Mediteranu u Primoštenu

U travnju 2019 pridružili smo se konferenciji Mare Nostrum: Mladi Mediterana u Primoštenu koju su organizirali  Hrvatska mreža za suradnu na Mediteranu, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva te Fondacija Anna Lindh .

Uz godišnju skupštinu Mreže, sudjelovali mos u zanimljivoj razmijeni dobrih praksi te prezentaciji virtualnih razmjena u okviru Erasmus+ programa.